Handelsbetingelser

Vedrørende køb med kreditkort.

Generelle oplysninger

RED connect ApS

CVR 37698253

+45 25 44 64 04

mail@redconnect.dk

www.redconnect.dk

Vedrørende salg af online kurser.

Betaling

RED connect ApS modtager betaling med Visa-Dankort, Visa, Mastercard, American Express credit og debit kort.

Betaling vil først blive trukket på din konto, efter at du har fået adgang til kurset.

Du modtager først en kreditkort kvittering, og efterfølgende en faktura med dansk moms anført. 

RED connect ApS bruger en godkendt og anerkendt betalingsløsning, Stripe Inc, der krypterer alle dine kortoplysninger. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Vi tager ikke kortgebyrer.

Fortrydelsesret

Efter gennemførelse af købet, frafalder din fortrydelsesret, da hele servicen kan ses som værende leveret.

Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.

Det betyder, at du har reklamationsret hvis den leverede serviceydelse ikke levere op til dine forventinger.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du kan få et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte mail@redconnect.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, firmanavn, og mailadresse.

Vi registrerer de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Dine oplysninger registreres hos RED connect ApS, som vil følge de gældende retningslinjer for dataopbevaring. Hvis du ønsker at få slettet dine data efter 5 år, så er du velkommen til at kontakte RED connect ApS skriftligt. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på www.salgsworkshop.dk er RED connect ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: mail@redconnect.dk.

Brugs- og ejendomsret

Du, herefter kunden, opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører RED connect ApS.

Enhver videredistribuering af dine adgangsoplysninger eller af undervisningsmaterialet, ses som brud på handelsbetingelserne, og din adgang til kurset vil derefter slettes.

Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver, der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt eller eksternt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. 

Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.

Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. 

Kunden må ikke videregive sine adgangsoplysninger, videredistribuere materialet på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver, uden forudgående tilladelse.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 14. Januar 2021